ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลสรุปผลการศึกษาของโครงการในทุกด้าน ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนี้

 

กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

1

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมสัตตษุตย์ ชั้น 6

โรงแรมปทุมธานีเพลส

จังหวัดปทุมธานี

2

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

13.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

3

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

13.00 – 16.00 น.

หอประชุมอำเภอบางปะอิน

(ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 26 ก.พ. 2562  | เข้าชม : 416  ครั้ง

 ย้อนกลับ