ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : เชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มี
การประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนี้

 

กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

1

25 กุมภาพันธ์ 2562

09.00-12.00 น.

ศาลาประชาคมร่วมใจ หมู่ที่ 2

ตำบลคลองควาย

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ตำบลคลองควาย ตำบลบางกระบือ

ตำบลบางเตย และตำบลท้ายเกาะ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

2

25 กุมภาพันธ์ 2562

13.00-16.00 น.

วัดทองสะอาด หมู่ที่ 2

ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ตำบลละหาร และตำบลลำโพ

อำเภอบางบัวทอง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางเดื่อ และตำบลบางหลวง อำเภอเมือง

ตำบลคลองพระอุดม และตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

3

28 กุมภาพันธ์ 2562

09.00-12.00 น.

เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

ตำบลเชียงรากน้อย

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำบลโพแตง ตำบลเชียงรากน้อย

อำเภอบางไทร และตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

28 กุมภาพันธ์ 2562

13.30-16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม

ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำบลคลองจิก ตำบลบ้านเลน ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน และตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 08 ก.พ. 2562  | เข้าชม : 344  ครั้ง

 ย้อนกลับ