ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาของโครงการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนี้

 

กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

1

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมสัตตษุตย์ ชั้น 6

โรงแรมปทุมธานีเพลส

จังหวัดปทุมธานี

2

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

09.00 – 12.00 น.

หอประชุมอำเภอบางปะอิน

(ริมแม่น้ำ)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

13.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

 


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 07 ธ.ค. 2561  | เข้าชม : 205  ครั้ง

 ย้อนกลับ