กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และได้รับอนุมัติแผนแม่บทดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 ปัจจุบันได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วเสร็จ 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ด้านใต้) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (สาย กรุงเทพ - ชลบุรี) และกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา –มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 : สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 2
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 26 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 1506  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 25 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 430  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 1
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 453  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 26 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 466  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : เชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 08 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 400  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 1277  ครั้ง